Hoe gaan we te werk :

Wanneer na een eerste vrijblijvende kennismaking een opdracht wordt toevertrouwd beginnen we met de opmaak van het ontwerpdossier gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever

A/ schetsontwerp

-omvat het opmaken van een eerste ruwe idee/interpretatie van de aanleg .(voorstel van de indeling van de tuin en toewijzen van tuinfuncties, aangeven van mogelijke zichtassen, belangrijkste volumes en structuren)

B/ ontwerpfase

-op basis van het schetsontwerp en rekening houdend met uw op- of aanmerkingen wordt een voorontwerp opgemaakt waaruit na de nodige besprekingen en eventuele aanpassingen het definitieve tuinplan zal ontstaan. (uitwerken van de uiteindelijke vormgeving en indeling, vastleggen van de zichtassen en tuinindeling, indicatie van beplanting en materiaalkeuze)

C/ beplantingsplan en uitvoeringsplannen

-na goedkeuring van het uiteindelijke ontwerp worden een beplantingsplan en uitvoeringsplannen (verlichtingsplan, matenplan … ) uitgewerkt op basis waarvan de kostenraming en meetstaat worden opgesteld.

Indien gewenst of nodig zorgen we ook voor o.a. aanvragen en besprekingen met openbare diensten (i.f.v. rooiïngen, constructies, e.d.), kadastrale uittreksels, staalname bodem en grondanalyse, controle gezondheidstoestand bomen enz.